Het doel van deze workshops teambuilding was 'samenwerken'. Met de wijze waarop zij deze workshops verzorgde heeft dit zeker aan de doelstelling bijgedragen. 
Het enthousiasme was in enkele groepen zo groot dat men het jammer vond dat de tijd zo snel om vloog. Er waren collega's die naast het trommelen op de Djembee ook voor de groep gingen staan en daar een solo van jewelste weggaven. Maryamma  heeft 6 geweldig inspirerende workshops verzorgd tijdens onze twee teambuildingdagen . Er wordt nu nog steeds over gesproken. Bedankt !

Rona Speets Politie NH, Teamchef B Intake & Service ZAWA